Dawanie pracy domowej - 1pkt
Pomoc w najbliższych sprawdzianach/kartkówkach - 2-5pkt