Transakcja #0000000000000001Paragon:


Status:
Przesłano 2500$
Brak środków na grupie.
Przesyłanie...
Przesyłanie potrwa do 10 minut.
Blokada: Nie można przesłać; zbyt mały czas na grupie
Przesyłanie...
Pomyślnie przesłano.